Terug naar vogels


Forpus conspicillatus

Forpus conspicillatus conspicillatus (Lafresnaye, 1848)

In reactie op een artikel gepubliceerd in het maandblad van de N.B.v.V. “ Onze Vogels” april 2005 blz. 129, willen wij als Nederlandse Forpussen Club (N.F.C.) een en ander proberen recht te zetten. In dit bewuste artikel wordt ingegaan op de schoudervlek bij de oogring dwergpapegaai. Men beweert in dit artikel dat het gaat om een kleurfout, en wat de mogelijke oorzaak hiervan kan zijn.

Helaas is niets minder waar dan dit voorgaande. Graag wil ik met u, eerst de theoretisch kant van dit verhaal gaan bekijken. De Oogring (Forpus conspicillatus conspicillatus , Lafresnaye 1848) is één van de forpussen met blauwe slagpennen, dit zien we ook bij de Blauwvleugels (Forpus xanthopterygius xanthopterygius, (Spix, 1824), de Grijsruggen (Forpus coelestis coelestis, Lesson 1847) en de Geelmasker (Forpus xantops, Salvin 1895).

Als we deze forpussen nader bekijken valt het op; dat al deze forpussen in meer of mindere mate een blauwe schoudervlek en een blauwe vleugelspiegel laten zien, zie de afbeeldingen hieronder.

Deze tekening wordt veroorzaakt door dat zowel de grote slagpennen, de ondervleugel dekveren (deze zie je niet van boven), de vleugelrand en de duimveertjes kobaltblauw zijn. Tevens zijn de onderste vleugeldekveren ook kobaltblauw

Hierdoor is de kop van de schouder ook kobaltblauw en dat zien we op de bovenzijde van de vleugel terug, zie blauwe pijlen

Als we naar de foto’s kijken zien we bij alle vier vogels in meer of mindere mate het kobaltblauw op de kop van de schouderbocht (zie blauwe pijlen). Bij de vleugelstudies is goed te zien waardoor dat wordt veroorzaakt.

Blauwvleugel                       Geelmasker

Blauwvleugel                                           Geelmasker

Grijsrug                                 Oogring

Grijsrug                                                      Oogring

Voor het praktische gedeelte hebben we een oproep gedaan in het clubblad van de NFC om tijdens de laatst gehouden studiedag zoveel mogelijk oogring dwergpapegaaien mee te nemen door de verschillende leden. Het geen resulteerde dat er die middag ruim 35 mannen oogring dwergpapegaaien aanwezig zijn van verschillende kwekers om beoordeeld te kunnen worden op verschillende onderdelen waaronder de blauwe schoudervlek.

De uitkomsten van deze studiedag zijn dusdanig dat wij als bestuur van de NFC menen dit kenbaar te moeten maken in verschillende vogelbladen.

Hieronder een verkort verslag van het Plan van aanpak
Na enkele huishoudelijke mededelingen wordt er snel begonnen aan de materie, met zoals het binnen de Nederlandse Forpussen Club gewoon is, de Forpussen op tafel. De ca 30 aanwezige leden worden in 6 groepen verdeeld en krijgen elk 6 Oogring mannen op tafel. Hun taak is om aan de hand van de uitgereikte standaardeisen per tafel de Oogringen op “plaats” te zetten. Verder het verzoek extra te letten op lengte van bevedering en het grijsbezit. Als de groepen gereed zijn wisselen zij van tafel tot dat alle ca 35 vogels door iedereen zijn beoordeeld. Vervolgens worden de uitslagen bekeken en de “beste” vogels verzameld op 1 tafel en klassikaal besproken. Wat opvallend is dat het type, wat bij deze geselecteerde vogels werd aangetroffen, bijna alle maal identiek was en conform de standaardeisen.

Conclusie:
Na een goede en interessante discussie komen we pas tot de reden van de invulling van deze studie dag. Het twistpunt is de “blauwe schoudervlek” welke in het artikel, gepubliceerd in het maandblad van de N.B.v.V. “ Onze Vogels” april 2005 blz. 129, als fout werd aangemerkt en bestraft. Uit nader onderzoek bleek bij alle geselecteerde vogels de schoudervlek duidelijk waarneembaar. Ook na onderzoek van alle overige aanwezige Oogringen zag men deze schoudervlek. De conclusie luid dan ook: De schoudervlek hoort bij de Oogring dwergpapegaai, net als zijn oogring. Deze tekening is beslist geen fout, en er mag tijdens de keuring niet op gestraft worden

bron : NFC

foto`s: H. schipper


over mij

Ik zou het leuk vinden als u wat in mijn gastenboek zou willen neer zetten

 

Contact met mij

Rolf Wauben-Keijzer
Den Dolder